Πολιτική Απορρήτου

Το παρακάτω παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί απορρήτου.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU-GDPR) και των ειδικών για κάθε χώρα νόμων εφαρμογής που ισχύουν για εμάς. Με το παρόν, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την GB Exhibition Repr MF and NM ltd και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη. 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων ιδίως του ονόματος, της ημερομηνίας γέννησης, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διεύθυνσης IP). Όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήστε τη συνεργασία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες, ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης. Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα ΔΠΧ (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας). Τα ανώνυμα δεδομένα είναι δεδομένα από τα οποία κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει προσωπική σύνδεση με τον χρήστη. Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους: • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον. • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας. • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §12). • Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από δίκτυα διαφήμισης, πελάτες μας ή τρίτους, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. • Η ιστοσελίδα μας αυτή καθ’ αυτή δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, δραστηριότητες και την τοποθεσία του χρήστη. 2. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EΕ 679/2016), δικαιώματα, τα οποία κωδικοποιούνται στα άρθρα 15-22 EU-GDPR. Αυτά είναι: • Το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), • Το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), • Το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20), • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 18), • Το δικαίωμα εναντίωσης σ την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 21). 3. Ειδικά, το δικαίωμα εναντίωσης α. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης/εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή σε τέτοια επεξεργασία δεδομένων χωρίς να αναφέρετε τους λόγους. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με την άμεση διαφήμιση. Όταν αμφισβητείτε την επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Μπορείτε να μας ενημερώσετε δωρεάν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) : info@messefrankfurt.gr β. Σε περίπτωση που επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για λόγους νόμιμων συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 4. Σκοποί και νομικοί λόγοι επεξεργασίας δεδομένων Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την εκκίνηση των επιχειρήσεων, την εκπλήρωση συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεων, την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης, την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ και άμεσης διαφήμισης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς (ενδεικτικά): • Επεξεργασία παραγγελιών / πληρωμών • Εγγραφή ως εκθέτης ή / και επισκέπτη • Αγορά εισιτηρίων • Εξαγορά κουπονιών. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν ηλεκτρονικά και ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να εκτυπωθεί. Αυτό σας εξοικονομεί χρόνο αναμονής στο χώρο. • Εγγραφή μελλοντικών εισιτηρίων "με ένα κλικ". Για ορισμένες εμπορικές εκθέσεις επισκεπτών, οι πληροφορίες προ-νομιμοποίησης αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή (νομιμοποίηση επισκεπτών), γεγονός που καθιστά ευκολότερη την αγορά εισιτηρίων την επόμενη φορά. • Παράδοση, πληρωμή και ηλεκτρονική δημοσίευση καταλόγων και καταλόγων εμπορικών εκθέσεων (π.χ. βάσεις εκθετών και προϊόντων). • Εξακρίβωση της ιδιότητας του ατόμου ως εμπορικού επισκέπτη (νομιμοποίηση εμπορικού επισκέπτη). • Εξατομίκευση των καρτών ταυτότητας στη διαχείριση ταυτότητας: αναγνωριστικά εκθετών, αναγνωριστικά συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, εισιτήρια. • Σχεδιάστε την επίσκεψη σας για εμπορικές εκθέσεις με βάση ανακοινώσεις και στοχευμένες εμπορικές πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομείου. • Ομαλή διεκπεραίωση της συμμετοχής σας ως εκθέτη παρέχοντας στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές υπηρεσιών και τις υπηρεσίες. • Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία. • Εθελοντική συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και έρευνας. • Ανασκόπηση των προϋποθέσεων για τη διαπίστευση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των bloggers. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται επίσης βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε. Εάν η συγκατάθεση αναφέρεται επίσης στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε ρητά για αυτό στη δήλωση συγκατάθεσης. 5. Διαβίβαση σε τρίτους Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο εντός των ορίων των νόμιμων διατάξεων ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει δεσμευτικών κανονιστικών ρυθμίσεων (διαβίβαση σε εξωτερικές οντότητες όπως εποπτικές αρχές ή αρχές ποινικής δίωξης). 6. Αποδέκτες δεδομένων / κατηγοριών παραληπτών Στο πλαίσιο της επιχείρησής μας, διασφαλίζουμε ότι μόνο εκείνα τα άτομα που χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας τα λαμβάνουν. Επειδή η Messe Frankfurt λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, ενδέχεται να στείλουμε τα δεδομένα σας σε θυγατρικές ή διεθνείς αντιπροσώπους μας και συγκεκριμένα στη θυγατρική ή διεθνή αντιπρόσωπο που βρίσκεται στη χώρα σας ή είναι υπεύθυνη για την επικράτειά σας, παραγγελία ή αίτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες μας βοηθούνται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών και συνεργάτες της υπηρεσίας, όπως επεξεργασία εγγραφών επισκεπτών, διανομή ενημερωτικών δελτίων, ηλεκτρονικές αποστολές, επεξεργασία πληρωμών, επεξεργασία παραγγελιών, πιστωτικός έλεγχος, φιλοξενία ιστοσελίδων, συντήρηση και ανάλυση δεδομένων . Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες εξυπηρέτησης έχουν επιλεγεί προσεκτικά και έχουν συναφθεί οι απαραίτητες συμφωνίες προστασίας δεδομένων με όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τους συνεργάτες υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων για την παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα σας θα μεταδοθούν στους εκθέτες στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Όταν χρησιμοποιείτε ένα κουπόνι για την επίσκεψή σας στην εμπορική έκθεση, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα που εισάγετε στην εγγραφή του επισκέπτη σας θα διαβιβαστούν στον εκθέτη που σας προσκάλεσε να επισκεφθείτε δωρεάν την εμπορική έκθεση. Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει το σκοπό της χρέωσης των εισιτηρίων μεταξύ του εκθέτη και της Messe Frankfurt, την επιθεώρηση των εξαργυρωμένων κουπονιών και την επικοινωνία μεταξύ των εκθετών και των επισκεπτών τους. Αν δεν συμφωνείτε με αυτό, έχετε φυσικά την επιλογή να αγοράσετε το εισιτήριο εισόδου στο ταμείο χωρίς να παρέχετε πληροφορίες. • Αν συμμετάσχετε στη λεγόμενη "παρακολούθηση οδηγιών". Συμμετέχετε στην παρακολούθηση οδηγιών όταν επιτρέπετε σε έναν εκθέτη να σαρώσει τον γραμμωτό κώδικα στο εισιτήριό σας ενώ επισκέπτεται μια εκδήλωση. Με τρόπο παρόμοιο με την παροχή μιας επαγγελματικής κάρτας, η σάρωση του γραμμικού κώδικα σημαίνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσατε στην εγγραφή του επισκέπτη (όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τίτλος, επώνυμο, όνομα, εταιρία, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ταχυδρομείο πόλη, e-mail, ενδεχομένως και πληροφορίες τομέα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς) θα διαβιβαστούν στον εκθέτη, ανεξάρτητα από το αν ο εκθέτης είναι από τη Γερμανία, την ΕΕ ή άλλες τρίτες χώρες. Η συμμετοχή σας στην παρακολούθηση μολύβδου είναι εθελοντική και δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς την περαιτέρω συνεργασία σας. 7. Διαβίβαση δεδομένων / Προθέσεις για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) γίνεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ή απαιτείται από το νόμο ή όταν μας παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας για να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε ενδεχομένως να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε θυγατρικές ή διεθνείς αντιπροσώπους μας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διεθνείς εκπρόσωποι μας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα μας στο www.messefrankfurt.gr. 8. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται όσο χρειάζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας. Λάβετε υπόψη ότι πολυάριθμες περίοδοι διατήρησης απαιτούν την αποθήκευση των δεδομένων. Απαιτείται ιδιαίτερα να το κάνουμε αυτό βάσει της εμπορικής ή της φορολογικής νομοθεσίας. Τα δεδομένα διαγράφονται κανονικά μόλις παύουν να ισχύουν άλλες υποχρεώσεις διατήρησης. Επιπλέον, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας όταν μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε αυτό ή σε περίπτωση νομικών διαφορών, όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ως αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς νόμιμων προθεσμιών παραγραφής, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια. 9. Ασφάλεια των δεδομένων σας Χρησιμοποιούμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έναντι τυχαίων ή σκόπιμων χειρισμών, απώλειας, καταστροφής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το επίπεδο ασφάλειας επανεξετάζεται συνεχώς και προσαρμόζεται για να ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα ασφαλείας σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες ασφαλείας. Οι μεταφορές δεδομένων από και προς τον ιστότοπό μας είναι πάντα κρυπτογραφημένες. Ως πρωτόκολλο μετάδοσης για τους ιστοτόπους μας, προσφέρουμε HTTPS και χρησιμοποιούμε πάντα τα τελευταία πρωτόκολλα κρυπτογράφησης. Είναι επίσης δυνατή η χρήση εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική υπηρεσία). 10. Cookies H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies" σε πολλά μέρη. Σκοπός μας είναι να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (τοπικά στον σκληρό σας δίσκο). Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου για να καλύψουμε τις ανάγκες των χρηστών, για παράδειγμα. Τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαφήμισης και να την τοποθετήσουμε σύμφωνα με τα επίκαιρα ενδιαφέροντα του χρήστη, για παράδειγμα. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου". Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας όταν λήξει η αντίστοιχη περίοδος ισχύος (συνήθως μετά από έξι μήνες) ή όταν τα διαγράψετε μόνοι σας πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται αυτόματα cookies. Συνήθως, ωστόσο, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης αν δεν θέλετε να μας στείλετε τις πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις προσφορές του ιστότοπού μας χωρίς περιορισμούς (εξαίρεση: διαμορφωτές). Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την προσφορά σας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies έτσι ώστε να μπορούμε να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους μας. Μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου για να καλύψουμε τις ανάγκες των χρηστών, για παράδειγμα. Τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαφήμισης και να την τοποθετήσουμε σύμφωνα με τα επίκαιρα ενδιαφέροντα του χρήστη, για παράδειγμα. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται από εκεί στον ιστότοπό μας. Ως χρήστης επομένως έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies αλλάζοντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης Internet. Επιπλέον, τα ήδη τοποθετημένα cookies μπορούν πάντα να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή άλλα προγράμματα λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι όταν απενεργοποιείτε τα cookies, όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και τη δυνατότητα αντιρρήσεων στη χρήση cookies εδώ. 11. Σύνδεσμοι με άλλους παρόχους Ο ιστότοπός μας περιέχει σαφώς αναγνωρίσιμες συνδέσεις με τους ιστότοπους άλλων εταιρειών. Όταν συνδέουμε με τους ιστότοπους άλλων παρόχων, δεν επηρεάζουμε το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο. Κάθε πάροχος ή διαχειριστής ιστότοπου είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις και εμφανείς παραβιάσεις κατά τη στιγμή που τοποθετήθηκαν οι σύνδεσμοι. Κανένα παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν διακριτό κατά τη στιγμή της τοποθέτησης των συνδέσμων. Ωστόσο, δεν μπορούμε εύλογα να αναμένουμε να ελέγξουμε μόνιμα το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νόμιμης παραβίασης. Οι σύνδεσμοι αυτοί καταργούνται αμέσως όταν συνειδητοποιούμε τις νομικές παραβάσεις. 12. Λοιπά Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. και αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα ΔΠΧ Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Η εταιρεία Messe Frankfurt Greece χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες